Tag Archives: ราคายางรถยนต์

สิ่งที่เราต้องดูเมื่อต้องเปลี่ยนยางรถยนต์

ราคายางรถยนต์

การเปลี่ยนยางรถยนต์ทุกครั้งเมื่อถึงอายุกำหนด หรือเมื่อครบกำหนดการเปลี่ยน เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ชีวิตของเรามีความปลอดภัยมากกว่าเดิม ไม่เสี่ยงอยู่กับอันตราย เพราะการใช้ยางที่หมดสภาพความเป็นยางแล้ว มักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ เหมือนอย่างที่เราเห็นในข่าวนั่นเอง ส่วนใหญ่มักจะเป็นยางแตก เพราะคุณภาพยางไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร

ดังนั้นหากเราต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์ นอกจากเรื่องของราคายางรถยนต์ ที่เราต้องเลือกแล้ว มีอีกหลายอย่างที่เราต้องเอามาพิจารณาด้วย ในการเลือกเปลี่ยนยาง เพื่อให้ได้ลักษณะของยางที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรา ไม่ใช่เอายางที่ผิดประเภท ไปใช้กับงานที่ผิดประเภท แบบนั้นมันอาจจะทำให้ยางเสื่อมเร็วกว่าเดิม หรือไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร

สิ่งที่ต้องดูเมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์

-ลักษณะการใช้งาน เราต้องดูก่อนว่าเราเปลี่ยนยางรถยนต์มา ใช้งานกับงานลักษณะไหนอย่างไร อย่างเช่นบางคนใช้รถในการขับไปทำงานอย่างเดียว บางคนต้องเอามาใช้ในการบรรทุกของหนัก เพราะราคายางรถยนต์ งานแต่ละประเภท จะไม่เหมือนกัน จะมีคามแข็งแรงทนทานแตกต่างกัน และการใช้ความเร็วในการขับ ก็เป็นส่วนสำคัญในการเลอกยางเหมือนกัน เพราะยางบางชนิด ไม่เหมาะกับการขับเร็วๆ หรือยางบางชนิด ก็ไม่เหมาะกับสภาพถนนบางอย่าง เป็นต้น

-ความถี่ในการใช้รถ การใช้รถมากน้อยหรือไม่อย่างไร เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาเลือกยางใหม่ หากเราไม่ได้ใช้รถเป็นประจำ หรือใช้ก็น้อยมาก มักจะใช้รถสาธารณะมากกว่า แบบนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ เพราะอายุการใช้งานของยางแต่ละรอบ ของยางที่มีมาตรฐาน จะมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นกิโลเมตร แต่ถ้าเป็นยางที่ใช้งานมานานแล้ว แต่สภาพของยางยังดีอยู่ ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนใช้รถเอง หากสภาพยางยังดี ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะไม่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว

-ดอกยาง เป็นส่วนทีสำคัญในการยึดเกาะกับถนน การเลือกราคายางรถยนต์ แต่ละแบบ จะมีดอกยางไม่เหมือนกัน ให้ความรู้สึกในการขับที่ต่างกัน หากเราไม่รู้ว่าจะเลือกดอกยางแบบไหน ก็สามารถสอบถามกับร้านขายยางได้เลย ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนเป็นยางใหม่

-ราคา เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อยาง บางคนไม่มีทุนมกพออที่จะเปลี่ยนยางใหม่ทั้งหมด ให้เป็นยางมือหนึ่งทั้งสี่ข้างได้ ต้องอาศัยยางมือสองง หรือไม่ก็ยางคุณภาพต่ำ แต่การเลือกที่ดีที่สุด ต้องงเลือกยางที่ราคาสมเหตุสมผล ราคาคุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้จะดีที่สุด การเลือกซื้อยางที่ดีและปลอดภัย อย่าเลือกที่ราคาถูกเป็นอันดับแรก ให้เลือกที่คุณภาพ และลักษณะการใช้งานเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของเราเอง

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ยางที่เหมาะสมกับการใช้งาน และราคายางรถยนต์ ก็จะถูกต้องการความต้องการของเราด้วย ในการเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ทุกครั้ง ให้พิจารณาแบบนี้เสมอ เพื่อให้เราได้ยางที่เหมาะสมกับการใช้งาน และคุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไป