Site Overlay

Tag: มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์

ประเภทของ มอเตอร์เกียร์

ประเภทของ มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือวงการอุตสาหกรรมทั่วไปอุปกรณ์ประเภทนี้จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลและในปัจจุบันนี้จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  มอเตอร์เกียร์  คืออุปกรณ์ประเภท 1 ในหมวดหมู่ของมอเตอร์ซึ่งมีหน้าที่ในการเหนี่ยวนำเมื่อนำมาประกอบจากเกียร์ทดจะสามารถลดความเร็วลงมอเตอร์ประเภทนี้จึงเป็นอุปกรณ์สำหรับส่งกำลังที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยนิยมใช้เป็นกำลังหลักในงานระบบสายพานเร่งส่งสินค้าส่วนใหญ่และจะมีการนำมอเตอร์เกียร์มาใช้เป็นส่วนประกอบด้วยเพื่อให้เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ประเภทของมอเตอร์เกียร์  นอกจากการทำงานซึ่งต้องอาศัยกลไกของกันและกันระหว่างมอเตอร์เกียร์และระบบเฟืองทดเกียร์หรือเฟืองทดรอบเราจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ มอเตอร์เกียร์ให้ถูกต้องตามลักษณะการทำงานรวมไปถึงเลือกใช้ เฟืองทดรอบให้เหมาะสมกับมอเตอร์เกียร์แต่ละประเภทซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ มอเตอร์เกียร์ทรงกระบอก   เป็นประเภทที่ไม่นิยมใช้และความน่าเชื่อถือค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะใช้ในคลื่นจากขนาดใหญ่ที่มีความเร็วสูง เช่น เกิดครุ้น  และกระดูกสันหลังเป็นต้น  เสี้ยม   เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง ที่มีการไม่ใช่ขนานและตัดกันของเพลาขาเข้าและขาออกอุปกรณ์ประเภทนี้จึงนำไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของการถ่ายโอนใครเนติได้ดีมากขึ้น หนอน  เป็นชื่อเรียกของอุปกรณ์ชนิดนึงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งความสำคัญของมันก็คือจะทำหน้าที่ในการแยกแยะกระปุกเกียร์ที่มีอัตราการทดเกียร์สูง ทำให้มีการกระจายความร้อนสูงและมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำลง เมื่อมีการแยกแยะกระปุกเกียร์ปัญหาต่างๆเหล่านี้จึงลดลง  ดาวเคราะห์  จะมีลักษณะมีขนาดและมีน้ำหนักน้อยแต่มีข้อดีและมีจุดเด่นคือสามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่สูงมากๆได้ ดังนั้นอุปกรณ์ประเภทนี้จึงถูกนำไปช่วยใช้ในการรับ ค่าการถ่ายโอนที่ดีที่สุด และมีน้ำหนักมากที่สุดได้ มอเตอร์เกียร์ชนิดผสม Continue readingประเภทของ มอเตอร์เกียร์