Tag Archives: ช่วงล่าง Jekshockup

หน้าที่และส่วนประกอบของช่วงล่างรถยนต์ มีอะไรบ้าง

ช่วงล่างของรถยนต์นั้น มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญอยู่หลาย ๆ องค์ประกอบที่จะรวมกันเรียกว่า ช่วงล่างนั้น ก็เพราะมีหลาย ๆ องค์ประกอบนั่นเอง แต่ทว่าในทุกส่วนองค์ประกอบนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่อันสำคัญของตัวช่วงล่างรถยนต์ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือ เราก็ต้องมีความเข้าใจต่อองค์ประกอบทั้งหมดของช่วงล่างให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้รถยนต์ของเราเอง

หน้าที่สำคัญของช่วงล่าง

1. รองรับน้ำหนักของตัวรถยนต์

ส่วนล่างของรถยนต์มีหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักตัวรถยนต์ เป็นส่วนที่จะสัมผัสกับพื้นผิวถนน ซึ่งรวมไปถึงล้อรถ ทำให้เกิดความสมดุลต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถไปยังทิศทางที่ต้องการได้

2. รองรับและป้องกันแรงสั่นสะเทือน

นอกจากช่วงล่างจะคอยแบกรับน้ำหนักของตัวรถยนต์แล้ว ก็ยังทำหน้าที่ในการรับแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน เวลาที่รถตกหลุม หรือขับบนพื้นสภาพผิวถนนที่ขรุขระ และด้วยคุณสมบัตินี้จึงทำให้ห้องโดยสารไม่ได้รับแรงสะเทือนจากการตกหลุมหรือการวิ่งบนพื้นผิวที่ขรุขระมากนัก

3. ทำหน้าที่เป็นตัวเบรคหรือชะลอ

ระบบช่วงล่างจะมีส่วนของเบรคมือและเบรคเท้า เป็นส่วนสำคัญของการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถยนต์ จึงทำให้เบรกหรือชะลอรถได้ดียิ่งขึ้น

ช่วงล่าง Jekshockup

ส่วนประกอบสำคัญของช่วงล่าง

1. ลูกหมาก

ลูกหมากถือเป็นชิ้นส่วนสำคัญในช่วงล่างของรถยนต์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่คอยทำให้รถยนต์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต์โดยเฉพาะ โดยมีลูกหมากที่นิยมใช้ทั้งหมด 5 ประเภท ยกตัวอย่างเช่น

ลูกหมากคันชัก เป็นลูกหมากที่ยึดติดอยู่ตรงดุมล้อในส่วนของระบบบังคับเลี้ยว มีหน้าที่ในการปรับสมดุลของทิศทางล้อเมื่อวิ่งเข้าโค้ง

ลูกหมากแร็คซ์ เป็นลูกหมากที่ช่วยถ่ายทอดแรงจากการหมุนเลี้ยวมาเป็นเคลื่อนที่ในแนวตรง

ลูกหมากกันโคลง เป็นลูกหมากที่ทำหน้าที่ช่วยรับแรงกระแทกเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลของตัวรถยนต์

2. โช๊คอัพ

อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญของ ที่มีหน้าที่ในการควบคุมการยุบและยืดตัวของสปริงและแหนบ ช่วยรองรับแรงกระแทก พร้อมลดการสั่นสะเทือนของรถ 

3. ชุดคันส่ง

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถยนต์ ทำให้รถมีความเสถียรภาพในการขับเคลื่อน เกิดการควบคุมได้ง่ายหากรถเสียหลัก และยังช่วยเพิ่มสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพให้กับยางรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการลดแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีด้วย

นี่ก็คือส่วนประกอบหลัก ๆ ของระบบช่วงล่างรถยนต์ของเรา ที่ทุกท่านต้องทำความเข้าใจและศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ หากมีส่วนในชำรุด ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบใดก็ตามแต่ อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของการใช้รถยนต์ของทุกท่านได้ครับ ต้องคอยตรวจสอบอยู่ตลอดนะครับ และหากสนใจสั่งซื้ออะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ที่มีคุณภาพ และราคาสมเหตุสมผลก็สามารถสั่งซื้อได้ที่่ร้าน ช่วงล่าง Jekshockup