Site Overlay

Month: November 2019

ราคายางรถยนต์

สิ่งที่เราต้องดูเมื่อต้องเปลี่ยนยางรถยนต์

การเปลี่ยนยางรถยนต์ทุกครั้งเมื่อถึงอายุกำหนด หรือเมื่อครบกำหนดการเปลี่ยน เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ชีวิตของเรามีความปลอดภัยมากกว่าเดิม ไม่เสี่ยงอยู่กับอันตราย เพราะการใช้ยางที่หมดสภาพความเป็นยางแล้ว มักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ เหมือนอย่างที่เราเห็นในข่าวนั่นเอง ส่วนใหญ่มักจะเป็นยางแตก เพราะคุณภาพยางไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ดังนั้นหากเราต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์ นอกจากเรื่องของราคายางรถยนต์ ที่เราต้องเลือกแล้ว มีอีกหลายอย่างที่เราต้องเอามาพิจารณาด้วย ในการเลือกเปลี่ยนยาง เพื่อให้ได้ลักษณะของยางที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรา ไม่ใช่เอายางที่ผิดประเภท ไปใช้กับงานที่ผิดประเภท แบบนั้นมันอาจจะทำให้ยางเสื่อมเร็วกว่าเดิม หรือไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร สิ่งที่ต้องดูเมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ -ลักษณะการใช้งาน เราต้องดูก่อนว่าเราเปลี่ยนยางรถยนต์มา ใช้งานกับงานลักษณะไหนอย่างไร อย่างเช่นบางคนใช้รถในการขับไปทำงานอย่างเดียว บางคนต้องเอามาใช้ในการบรรทุกของหนัก เพราะราคายางรถยนต์ งานแต่ละประเภท จะไม่เหมือนกัน จะมีคามแข็งแรงทนทานแตกต่างกันContinue readingสิ่งที่เราต้องดูเมื่อต้องเปลี่ยนยางรถยนต์